Advokatfirmaet Simonsen kan ikke lenger logge IP-adresser

I 2006 fikk advokatfirmaet Simonsen under tvil fra Datatilsynet lov til å logge IP-adresser fra folk som laster ned ulovlig på internett. Dette har jeg vært skeptisk til hele tiden. Dette skal skal ikke private holde på med, men politiet.

 Konsesjonen Simsonsen hadde gikk ut 1. juni i år og de hadde søkt om forlengelse til ut 2010, noe de altså ikke fikk. Prosjektleder i IKT-Norge, Torgeir Waterhouse, er veldig glad for avgjørelsen til Datatilsynet og sa dette til NTB:

Det er på høy tid at de mister denne konsesjonen. Det er ikke en rettsstat verdig at private aktører med økonomiske interesser i en sak får samme myndighet som politiet og domstolene.

Dette er også viktig i lys av den siste tidas saker om mulig overvåking av statsministeren. Det er viktig å avgrense retten til å overvåke enkeltpersoner, og det er åpenbart at det bør strammes inn på enkelte områder i Norge.

Til Teknisk Ukeblad sa informasjons direktør Ove Skåra følgende: “Når noe er midlertidig, er det jo meningen at det skal være midlertidig“. Og det er veldig sant.

Espen Tøndel i advokatfirmaet Simonsen mener jo at dette er en gal avgjørelse:

Rettighetshaverne vil stå helt uten mulighet til å dokumentere sine påstander, både når det gjelder anmeldelser til politiet og eventuelle sivile søksmål. Man kan ikke avslå deres muligheter til å ivareta sine interesser på denne måten.

Jeg mener det er galt at private skal få lov til å overvåke folk uten at det er gitt tillatelse fra en domstol. Og ved en slik tillatelse så er det politiet som skal gjøre overvåkingen, ikke private. Og med tanke på at forsvaret har rotet seg inn på både Slottet og i Regjerings-kvartalet, så mener jeg det bør diskuteres politisk hva som skal gjøres, og hvordan.

Vi kan ikke la hvem som helst løpe rundt og overvåke Gud & Hvermannsen. Det bør skje i strengt regulerte former av det offentlige (les politi) og ikke private.

2 thoughts on “Advokatfirmaet Simonsen kan ikke lenger logge IP-adresser

Legg igjen kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: