2000 stengte barnehager

pbl_19mai09_01

I dag stengte 2000 private barnehager klokken 12 for å markere at de er mot regjerningens forslag om å fjerne § 14 i barnehageloven som skal sikre retten til like tilskudd i private og kommunale barnehager.

Private Barnehagers Landsforbund (PBL) sin markering i Oslo var lagt til Ragnas Hage på Torsov. Der startet administrerende direktør i PBL, Arild M. Olsen, med å si at aksjonen i dag går på at uansett hvem som skal ha ansvaret for å gi penger til barnehagene, stat eller kommune, så skal barna behandles likt om det er private eller kommunen som eier barnehagene. Barnehagene ønsker økonomisk forutsigbarhet.

Kjerstin Braathen som var med å opprette “Foresatte mot forskjellsbehandling av barn i barnehage” sa at alle skal ha rett til plass i barnehage, alle skal behandles likt og at prisene bør begrenset slik at flest mulig kan benytte dette tilbudet. I et opprop mot regjeringens forlag, har allerede over 20.000 personer signert.

Mai-Helen Molvær Grimstad (KrF) nevnte at ca. halvparten av alle barnehager er private og at det finnes et stort mangfold; foreldre som har opprettet barnehager, studentbarnehager, livsynsbarnehager, og barnehager med alternativ pedagogikk. Også Trine Skei Grande (V) snakket om det store mangfoldet som de private barnehagene står for.

Ulf Erik Knudsen (FrP) er redd for hva som vil skje hvis delen om likebehandling blir fjernet fra § 14, og han mener at private og kommunale barnehager skal likebehandles. Erna Solberg (H) avslutten sin del av talen med å si at de borgelige partiene ville gjøre om på endringene dagens regjering ser ut til å gå for, hvis de [regjeringen] ikke angrer seg i løpet av de neste 14 dagene.

pbl_19mai09_02 pbl_19mai09_03

Alle de politiske partiene var invitert, men regjeringspartiene glimret med sitt fravær. På sin blogg skriver Bård Vegard Solhjell (kunnskapsminister):

Streiken er retta mot ot.prp 57 som inneheld framlegg om å overføre ansvaret for finansieringa av barnehagane til kommunane. I denne stortingsperioden har vi sluttført ein barnehagerevolusjon. 60.000 nye plassar så vi har full dekning, lågare pris, fleire førskulelærarar og lovfesta rett til plass. 12 mrd kroner meir til barnehagar! No skal vi etablere eit system for å styre og finansiere barnehagane varig.

[…]

I lovforslaget har vi lagt føringar som vil sikre finansieringa til dei private barnehagane. Plikt til å finansiere eksisterande barnehagar, kvalitetsstandarar og lovfesta rett til barnehageplass sikrar dei private. I tillegg får kommunane alle pengane med på kjøpet.

Og som et slags svar til dette skriver Erna Solberg på sin valgblogg:

Bård Vegard Solhjell har i dette forslaget servert oppskriften på hvordan han skal ta knekken på de private barnehagene; Først struper han foreldrebetalingen, så struper han de offentlige bidragene, for så å vaske hendene gjennom å fastslå at dette er ett kommunalt ansvar. Og vips er hovedtyngden av private barnehager overtatt av det offentlige!

Foreldrene støtter også opp om markeringen til de private barnehagene. Frode Finsrud sa dette til VG:

Vi støtter selvfølgelig målet med aksjonen. Går dette gjennom, vil vi få færre barnehager. Dessuten vil mangfoldet i tilbudet til barna lide.

Når de [regjeringen] er så opptatt av full dekning så er det merkelig at de straffer private som prøver å supplere det offentlige tilbudet. Men det er kanskje ikke så overraskende fra en sosialistisk regjering.

Hvis § 14 fjernes blir det veldig uforutsgbart for hvor mye barnehagene får i tilskudd. Karianne Kirstistuen, daglig leder i Seilduken barnehage, sier at det vil være vanskelig å sette opp budsjetter når man ikke vet hvor mye penger som kommer inn.

Det er først 2. juni vi vet om regjeringen lander på om de vil fjerne denne paragrafen eller ikke. Men i dag viste i alle fall de private barnehagene hva de mener om saken.

Her er en redigert video av markeringen i Oslo.

Bilder og video er tatt av undertegnede, med mobilkamera og er lagt ut med en Creative Commons linsens: Creative Commons Navngivelse-Del på samme vilkår 3.0 Norge. Det betyr enkelt og greit at du kan bruke video og bilder til hva du vil.

One thought on “2000 stengte barnehager

  • 19/05/2009 at 19:10
    Permalink

    Synes det er fullstendig usmakelig og uakseptabelt at regjeringen nå dolker sine medhjelpere i ryggen. Uten det private initiativet i barnehagesektoren hadde de aldr i vært i nærheten av full dekning som de skryter så fælt av å ha klart.
    Kristin holdt aldri løftet om å gå av, men håper nå at det norske folk sørger for at hun og SV aldri kommer i nærheten av regjeringsmakt igjen.

    Reply

Legg igjen kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d